Fullvärdig medlem 2019

Valet för dig som vill spela mesta möjliga golf

 

Mot tee 15 

Fri bokning och spel alla veckans dagar

Med ett fullvärdigt medlemskap spelar du alltid gratis på våra tre banor, oavsett veckodag.

Du bokar starttid via golf.se eller i receptionen, under dess öppettider, upp till 7 dagar innan spel. Övrig tid gäller gratis bollränna som startordning.

En eventuell ytterligare starttid på helgdag kan bokas när den första är spelad.


Förmåner

  • Alltid gratis spel
  • Alltid gratis förbokning
  • Gratis bollkort med 1200 träningsbollar till driving rangen, (gäller endast seniorer)
  • Erbjudanden på avrostningskurser o dyl
  • Tävlingar och andra medlemsarrangemang
  • SGF-förmåner som tidningen Svensk Golf (om du är bosatt i Sverige) och spelarförsäkring

Årsavgifter

  • Vuxen: 4 500 kronor, inkl rangekort med 1200 övningsbollar
  • Ungdom, 19-25 år: 3 000 kronor, (exkl rangekort)
  • Junior, t o m 18 år: 2 900 kronor, (exkl rangekort)
  • Årsavgift Fullvärdig medlem med Familjerabatt - Se Familjerabatter här för vår kampanj

Årsavgiften gäller kalenderår (d v s fr o m 1 januari t o m 31 december)


Information och blankett för medlemsansökan

Här, via länkarna hittar du informationsblad om medlemsformer i Grödinge GC samt en blankett för medlemsansökan. Bägge länkarna öppnar dokumenten i PDF-format.

 

Medlemsansökan skriver du ut, fyller i och skickar till:

Grödinge Golfcenter, Skälby Gård, 147 91 Grödinge alternativt via e-post till: ggc@ggc.nu eller ring 08-550 962 66.


Betalning av medlemskap

Enklast är att betala till vårt Bankgirokonto 5267-2011. Ange "Fullvärdig medlem" samt namn och adress som meddelande, så vi vet vem betalningen gäller för.  


Värva en ny fullvärdig medlem

Om du är medlem, och var det föregående år, och bjuder in en ny vuxen Fullvärdig medlem, som inte är eller har varit medlem i GGC, får du en värvningspremie på Grödinge GC värd 400 kronor! Den nya medlemmen antecknar ditt namn under "Inbjuden av" i nedre delen av blanketten Medlemsansökan.

 

Samarbetspartners