Om spelrätter 2018, medlemskap i Grödinge och Golfstar

På GGC har vi inga kapitalinsatser, inträdesavgifter, städavgifter eller andra tillkommande avgifter. Vi har tre olika medlemskategorier och de har varsin årsavgift, punkt slut.

 

Medlemskap i Grödinge GCBadge GGC

Grödinge GC har sedan starten år 2000 utvecklat golfverksamheten till att idag omfatta 33 golfhål, stor träningsanläggning, golfshop, servering och övrig service motsvarande en ordinär golfklubb. Fram till 2008 var Pay and Play (greenfee) enda möjligheten för spel på anläggningen. Fr o m 2008 togs nästa steg i utvecklingen genom att införa olika former av årsspelrätter.

Det är inte någon kapitalinsats, inträdesavgift eller liknande knuten till din spelrätt utan du betalar bara en årsavgift (per kalenderår). Den som löser spelrätt blir samtidigt med i Grödinge GC.

 

Grödinge GC är ingen ideell förening utan en association till Svenska Golfförbundet. För spelrättsinnehavares (medlemmars) golfverksamhet innebär det ingen skillnad mot om Grödinge GC varit en idiell förening. Grödinge GC kommer i praktiken att följa samma regler och direktiv som gäller för alla andra golfklubbar i Sverige.

 

Som spelrättsinnehavare i Grödinge GC har du golf-ID och har Grödinge GC som din hemmaklubb (om du inte är medlem i någon annan golfklubb och väljer den som din hemmaklubb). Du kommer att boka starttid på andra banor och anmäla dig till tävlingar med Grödinge GC som klubbtillhörighet. Vår ambition är att spelrättsinnehavare i Grödinge GC ska uppleva en aktiv och väl fungerande golfverksamhet där ung som gammal, nybörjare som låghandicapare och hela familjer trivs tillsammans.

 

Läs mer om våra spelrätter här på hemsidan under Fullvärdig medlem, Vardagsmedlem, Greenfeemedlem. Vi har även förmånliga paketpriser för golfande familjer som du kan läsa om på sidan Familjerabatter.

 

Betalning av medlemskap

Enklast är att betala till vårt Bankgirokonto 5267-2011.
Ange vilken typ av medlemskap du önskar samt namn och adress som meddelande, så vi vet vem betalningen gäller för.  

 


Medlemskap i GolfStar

Spela på upp till 15 anläggningar & 24 banor på ett och samma medlemskap!

 

  Ett medlemskap i GolfStar gör det möjligt! Golfstar

  Grödinge GC har sedan 1 feburari 2018 inlett ett samarbete med GolfStar och är en av anläggningarna deras utbud.

 

Det finns flera varianter på medlemskap i GolfStar, välj det som passar dig och ange att du önskar Grödinge som hemmaklubb. Du kan köpa medlemskapet direkt via hemsidan.

 

Klicka på länken för att komma till GolfStars hemsida och "Våra medlemskap"

 

Har du redan löst medlemskap för 2018 före 1 februari i Grödinge GC och vill byta till GolfStar-medlemskap kommer detta självklart att vara möjligt. Vänligen kontakta Yvonne på kansliet, så hjälper hon till med ditt byte.
I dokumentet här ser du en uppställnnig över medlemskapen samt kostnaden för att byta från ett tidigare betalt medlemskap i GGC. Lathund för medlemskap och uppgraderingar . Löser ni medlemskap efter 1 februari får man välja antingen Gröding eller Golfstar. Man kan alltså inte uppgradera under säsong. Medlemskap i Golfstar är utan drivingrangebollar. 1200 fria drivingrangebollar ingår alltså bara i Grödinge GC fullvärdiga medlemskap.

 

Du kan fortfarande välja att bli medlem i Grödinge GC som tidigare. Medlemsformer och priser hittar du under fliken Medlemskap


Inget tillkommerDelbetala m moregolf

Inga aktier eller liknande engångsavgifter, ingen arbetsdeposition eller annat tillkommer.

Årsavgiften kan betalas till fullo vid ett tillfälle eller delbetalas med More Golf-kortet.

 

 

Samarbetspartners