Om spelrätter 2019, medlemskap i Grödinge GC

På GGC har vi inga kapitalinsatser, inträdesavgifter, städavgifter eller andra tillkommande avgifter. Vi har tre olika medlemskategorier och de har varsin årsavgift, punkt slut.

 

Medlemskap i Grödinge GCBadge GGC

Grödinge GC har sedan starten år 2000 utvecklat golfverksamheten till att idag omfatta 33 golfhål, stor träningsanläggning, golfshop, servering och övrig service motsvarande en ordinär golfklubb. Fram till 2008 var Pay and Play (greenfee) enda möjligheten för spel på anläggningen. Fr o m 2008 togs nästa steg i utvecklingen genom att införa olika former av årsspelrätter.

Det är inte någon kapitalinsats, inträdesavgift eller liknande knuten till din spelrätt utan du betalar bara en årsavgift (per kalenderår). Den som löser spelrätt blir samtidigt med i Grödinge GC.

 

Grödinge GC är ingen ideell förening utan en association till Svenska Golfförbundet. För spelrättsinnehavares (medlemmars) golfverksamhet innebär det ingen skillnad mot om Grödinge GC varit en idiell förening. Grödinge GC kommer i praktiken att följa samma regler och direktiv som gäller för alla andra golfklubbar i Sverige.

 

Som spelrättsinnehavare i Grödinge GC har du golf-ID och har Grödinge GC som din hemmaklubb (om du inte är medlem i någon annan golfklubb och väljer den som din hemmaklubb). Du kommer att boka starttid på andra banor och anmäla dig till tävlingar med Grödinge GC som klubbtillhörighet. Vår ambition är att spelrättsinnehavare i Grödinge GC ska uppleva en aktiv och väl fungerande golfverksamhet där ung som gammal, nybörjare som låghandicapare och hela familjer trivs tillsammans.

 

Läs mer om våra spelrätter här på hemsidan under Fullvärdig medlem, Vardagsmedlem, Greenfeemedlem. Vi har även förmånliga paketpriser för golfande familjer som du kan läsa om på sidan Familjerabatter.

 

Betalning av medlemskap

Enklast är att betala till vårt Bankgirokonto 5267-2011.
Ange vilken typ av medlemskap du önskar samt namn och adress som meddelande, så vi vet vem betalningen gäller för.  

 


Inget tillkommerDelbetala m moregolf

Inga aktier eller liknande engångsavgifter, ingen arbetsdeposition eller annat tillkommer.

Årsavgiften kan betalas till fullo vid ett tillfälle eller delbetalas med More Golf-kortet.

 

 

Samarbetspartners