Greenfeemedlem 2018

Valet för dig som bara spelar då och då

 Inspel

 

Klubbtillhörighet

Med ett greenfeemedlemskap får du en klubbtillhörighet. Du betalar vanlig greenfee varje gång du spelar. I årsavgiften ingår en greenfeebiljett för gratis spel på valfri vardag, värde 210 kr.

Du bokar starttid via golf.se eller i receptionen, när det är öppet, upp till 7 dagar

innan spel. Övrig tid gäller bollränna som startordning.

Greenfeeavgiften betalas innan spel i receptionen eller genom brevlådan när receptionen är stängd. Då finns kuvert för betalning i Greenfeelådan till vänster om huvudentrén.


Förmåner

  • Klubbmedlemskap
  • En gratis vardagsgreenfeebiljett
  • Alltid fri förbokning
  • Tävlingar och andra medlemsarrangemang
  • SGF-förmåner som tidningen Svensk Golf (om du är bosatt i Sverige) och spelarförsäkring

Årsavgift

  • Vuxen: 595 kronor 
  • Junior: 595 kronor

Årsavgiften gäller kalenderår, d v s fr o m 1 januari t o m 31 december.


Information och blankett för medlemsansökan

Här, via länkarna hittar du informationsblad om medlemsformerna i Grödinge GC samt en blankett för medlemsansökan. Bägge länkarna öppnar dokumenten i PDF-format.

 

Medlemsansökan skriver du ut, fyller i och skickar till:

Grödinge Golfcenter, Skälby Gård, 147 91 Grödinge alternativt via e-post till: ggc@ggc.nu eller ring 08-550 962 66.


Betalning av medlemskap

Enklast är att betala till vårt Bankgirokonto 5267-2011. Ange "Greenfeemedlem" samt namn och adress som meddelande, så vi vet vem betalningen gäller för.  

 

Samarbetspartners