9-hålsbananTeeskylt hål 5

En park- och skogsbana med stor variation och en del utmaningar. 1:a tee ligger strax utanför klubbhuset, direkt till vänster om starterhuset.

 

Banan är markerad med röda teeskyltar och flaggor, förutom på hål 9 där den röda flaggan är ersatt av en svensk flagga.

 

Scorekort för 9-hålsbanan

Scorekort 9-hålaren  Flagg hål 8

 

 

Samarbetspartners